Heeft u vragen? Bel dan op 076 700 22 50 of mail naar info@ergotherapiehamers.nl

Wijziging wet ten gunste van de ergotherapie!

  • 30 december 2015

Ruim drie jaar beijvert Ergotherapie Nederland zich om de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG) te wijzigen. Als enig paramedisch beroep dat uit de basisverzekering wordt vergoed was Ergotherapie uitgesloten van paragraaf 4.4 van de Wet. Dit komt door het zogenaamde ‘Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG’ (de BUP). Hierdoor wordt ergotherapie niet gereguleerd door de NZa. Dit heeft vele consequenties ten nadele van ergotherapie.

Minister Schippers schrijft in haar brief van vorige week donderdag 19 november aan de Tweede Kamer dat zij voornemens is de Wet te herzien voor ergotherapie ingaande 01-01-2017.

Dit is een heel belangrijk besluit van de minister. Niet alleen doordat ergotherapie nu prestatiebeschrijvingen krijgt en dergelijke, maar zeker ook omdat ergotherapie nu meer zichtbaar wordt op beleidsniveau, bij de NZa, VWS, ZN, enzovoort. Ergotherapie zal op alle fronten meer betrokken worden in, en bij, het maatschappelijk debat van (de toekomst) van zorg en welzijn.

19 november 2015 zal nog blijken een belangrijke dag te zijn voor alle ergotherapeuten!

Bron