Heeft u vragen? Bel dan op 076 700 22 50 of mail naar info@ergotherapiehamers.nl

Keuzevrijheid voor een behandelaar in de eerstelijn

  • 12 februari 2015

Bij sommige mensen bestaat er wat onduidelijkheid omtrent de vrijheid van keuze voor een behandelaar. Voorlopig veranderd er niets! Ook in 2015 en 2016 blijft iedereen vrij bij de keuze voor een behandelaar in de eerstelijnszorg, zoals een huisarts, tandarts, ergotherapeut of fysiotherapeut. Of u nu geheel zelfstandig, of met wat hulp thuis woont, u bent helemaal vrij zelf uw ergotherapeut te kiezen. Dit geldt ook voor het zelfstandig wonen binnen woonzorg appartementen/woningen. Echter wanneer u geen huisarts in de wijk heeft maar de medische zorg wordt verricht door een verpleeghuisarts, zullen ook de andere eventuele behandelaren vanuit de betreffende instelling betrokken worden.

Kortom conform de wetgeving heeft u binnen de eerstelijn vrijheid van keuze voor behandelaar. Een zorgorganisatie of behandelaar mag u deze keuze niet ontnemen.