Heeft u vragen? Bel dan op 076 700 22 50 of mail naar info@ergotherapiehamers.nl

Werkdruk?

Werkdruk?

  • 18 augustus 2017

De directeur van Ergotherapie Nederland heeft een mooie column geschreven wat ik jullie niet wil onthouden.

Wanneer er wordt gesproken over werkdruk en hoge administratieve lasten binnen de zorg, dan wordt vooral gesproken over huisartsen. Theo van der Bom belicht het item gezien vanuit de ergotherapie;

” Wat mij verbaast, en ook wel ergert in dit soort berichtgeving is dat de groep paramedici in het algemeen, en de ergotherapeut in het bijzonder, niet wordt genoemd. Tegen lagere tarieven zetten deze zorgverleners zich dag na dag in om hun cliënten zo goed mogelijk aan het maatschappelijk leven deel te laten nemen. Mijn stelling is dat zonder de paramedicus in eerste of tweede lijn de werkdruk voor medici/huisartsen onoverkomelijk hoog wordt, de zorg in Nederland dramatisch verslechtert, de zorgkosten torenhoog stijgen en last but not least, de burgers/cliënten/patiënten/enorm inleveren op de kwaliteit van leven, functioneren en participeren. Deze inzichten zie ik helaas nooit terug in berichten, terwijl ze van evident belang zijn.”

De volledige column is hier te lezen.