Heeft u vragen? Bel dan op 076 700 22 50 of mail naar info@ergotherapiehamers.nl

Werkwijze Ergotherapie Hamers tijdens de Coronacrisis

Werkwijze Ergotherapie Hamers tijdens de Coronacrisis

  • 20 maart 2020

Deze werkwijze is afkomstig van het RIVM en beroepsvereniging Ergotherapie Nederland waar de praktijk zich strikt aan zal houden. De praktijk verwacht ook dat de cliënten die gebruik willen maken van de ergotherapeutische diensten hier gehoor aan zullen geven.

Omgangsbeleid:

  • Vooraf de behandeling zal navraag gedaan worden of u geen (milde) gezondheidsklachten heeft (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts). Zijn die er wel, dan gaat de afspraak niet door!
  • Schud geen handen
  • We houden, zoveel als mogelijk is, 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Bij fysiek contact zal er gebruik gemaakt worden van plastic wegwerphandschoenen.

Moeten wij onze deuren sluiten?
Ergotherapiepraktijken hoeven de deuren op dit moment niet te sluiten. Er wordt namelijk een beroep gedaan op alle zorgprofessionals in Nederland om de druk op de ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsen te minimaliseren. Door ergotherapie te blijven leveren verminderen we de druk op thuiszorg, huisartsenzorg en de zorg in ziekenhuizen en verpleeghuizen.

Aangepaste manier van werken/behandelen

Om de zorgplicht op een verantwoorde manier in te vullen is het advies om terughoudend te zijn met  face-to-face consulten en maximaal gebruik te maken van triage en behandeling op afstand (telefonisch consult, videoconsult en e-health programma’s). Indien face-to-face contact noodzakelijk is om de hulpvraag te beantwoorden kan dit geboden worden met inachtneming van alle veiligheidsregels van het RIVM. In veel situaties is een huisbezoek of een bezoek aan de praktijk noodzakelijk. In die situaties zal het omgangsbeleid van toepassing zijn.

Mag ik beeldbellen en telefonische consulten ‘gewoon’ declareren?De Nederlandse Zorgautoriteit is van mening dat iedere zorgverlener, die zorg op afstand wil en kan leveren, dat moet kunnen doen en niet belemmerd moet worden door declaratiebeperkingen. Zij heeft te kennen gegeven dat er extra verruiming wordt aangebracht voor zorg op afstand. Met het verruimen van de regels nemen zij alle belemmerende voorwaarden weg. Dit betekent dat zorg op afstand ook in rekening kan worden gebracht zonder dat hiervoor een speciale prestatie is vastgesteld of als niet precies is voldaan aan de voorwaarden. Zorgaanbieders kunnen ook dan een reguliere zitting/consult/behandeling declareren.